Meik Wiking – Lykke

03/04/2018

After Meik Wiking, CEO of The Happiness Research Institute in Copenhagen, published his first book Hygge – the danish way to live well, I absolutely fell in love with the way he writes. The book which showed us the secret of danish cozy atmosphere, got finally a sister! And I think there isn’t better time than now, when the spring is coming back to town, to read Lykke – the danish search for the world’s happiest people.

Meik Wiking, ředitel institutu štěstí v Kodani, si mě po vydání své první knihy Hygge – prostě šťastný způsob života absolutně získal. Kniha, která nám nastínila tajemství Dánské pohodové atmosféry má konečně sestru! Myslím, že není lepší čas než nyní, když se jaro opět konečně vrací, k přečtení knihy Lykke – tajemnství nejšťastnějších lidí na světě.

There are six main points in this book, which are important to understand for happiness – togetherness, money, health, freedom, trust and kindness. Each of those chapters are intoruced more deeply and author is giving us his personal experiences and tips for happier life, inspired mainly by danish culture. You will also find many interesting charts and statistics based on research from many countries.

You will fall in love with this book not only for its content, but also for the design. It is very comfortable to read because of its size and there is any single page which would be boring. It is full of beautiful pictures and cool graphic design.

Kniha je, mimo jiné, rozdělena na šest základních bodů, souvisejících se štěstím – pospolitost, peníze, zdraví, svoboda, důvěra a laskavost. Každá z těchto kapitol je rozebraná více do podrobna, kdy se nám autor snaží předat tipy a zkušenosti, převážně inspirované Dánskou kulturou, ke spokojenějšímu způsobu života. Najdeme zde taky nespočet zajímavých statistik a grafů vyplívajícíh s průzkumů v různých zemích.

Pokud pomineme obsah, který tvoří podstatnou hodnotu, kniha si vás získá i svým provedením. Díky své velikosti a vazbě se velice příjemně čte. Navíc, každá stránka je něčím zajímavá. Kromě vkusného grafického provedení, nám bude Dánskou atmosféru navoďovat nespočet krásných fotografií.

Lykke is not telling you something which you would not know before and it is not step by step tutorial for living your life any better. It will just remind you little things in life, which we might not notice or even forget in nowadays rush.

The long-term happiness is made from a million little things, which are one unique and important thing together and Meik Wiking will help us to see them again.


Lykke vám nepřinese nic převratného, o čem byste doposud neslyšli, ani vám neuvádí přesný postup jak krok za krokem změnit svůj život. Spíše Vám připomene životní maličkosti, které ve shonu dnešního světa přehlížíme nebo jsme na ně dokonce zapoměli. Kniha je u nás vydaná nakladatelstvím Jota a koupíte jí v každém dobrém knihkupectví.

Dlouhodobé štěstí se skládá z milionu maličkostí, které dohromady tvoří velice vzácný celek a Meik Wiking nám je v jeho nové knize, osobitým a vtipným způsobem, pomůže opět naleznout.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *