In my twenties

30/04/2017

As the Taurus month began, I lost my teen-age yesterday and turned twenty. I thought it would be nice to write a special post to this occasion, so I created a list of 20 things I want to follow more in my twenties. 


S přícházejícím měsícem býků jsem včera ztratila svých „náct“ a oslavila dvacáté narozeniny. Napadlo mě, že by bych k této příležitosti měla napsat nějaký speciální článek. Vytvořila jsem si tedy seznam 20věcí, kterých bych se chtěla, v průběhu následujících deseti let, více držet. 🙂

 

 1. Collect moments, not  things
 2. Speak less, listen more
 3. Always be kinder than you feel
 4. Expect nothing, appreciate everything 
 5. Do no harm, but take no shit
 6. Find joy in the ordinary
 7. Learn to say no, without explaining yourself
 8. Do what is right, not what is easy
 9. You are your own limit.
 10. Take time to make your soul happy
 11. Don’t stop until you’re proud
 12. Compare yourself only to who you were yesterday
 13. See the light in others and treat them as if that is all you see
 14. Lose the fear of being wrong
 15. Have more than you show, speak less than you know
 16. Be the stranger you want to meet in the world.
 17. Once a year, go someplace you’ve never been before
 18. Stay patient and trust your journey
 19. Don’t believe every thing you think.
 20. STAY POSITIVE 🙂
 1. Shromažďuj v životě okamžiky, nikoli věci.
 2. Méně mluv, více naslouchej.
 3. Vždy buď milejší, než jak se cítíš.
 4. Nic neočekávej a všeho si važ
 5. Neškoď lidem, ale nedovol aby škodili oni tobě.
 6. Užívej si maličkostí
 7. Nauč se říkat ne, aniž by sis to musel jakkoliv vysvětlovat
 8. Dělej co je správné, ne co je snadné
 9. Jediný tvůj limit jsi ty sám
 10. Najdi si čas na věci, které tě dělají šťastným
 11. Nepřestávej, dokud se sebou nejsi spokojený
 12. Jediný s kým by ses měl srovnávat je člověk, kterým jsi byl včera
 13. Snaž se v lidech vidět jen to dobré a chovej se k nim, jako by to bylo jediné co vidíš
 14. Neboj se chybovat
 15. Ukazuj méně než máš, mluv méně než víš
 16. Buď člověkem, kterého chceš ve světe potkat
 17. Snaž se jednou ročně navštívit místo, kde jsi nikdy předtím nebyl
 18. Buď trpělivý a věř cestě, kterou kráčíš
 19. Nevěř všemu co si myslíš
 20. ZŮSTAŇ POZITIVNÍ 🙂

 

 

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *