How to disappear

19/09/2017

🇬🇧first of all, you need to find some place, where the time doesn’t exist for you. It is the place, where you forgot to check your watches and you actually don’t know which day it is. It is only possible to create the heat by your own, so the atmosphere will be followed by magical smell of burning wood. Oh, and toilets have to be dry, of course!

🇨🇿 Ze všeho nejdřív musíte objevit místo, kde pro vás přestane existovat čas. Je to místo, kde zapomenete sledovat hodiny a nevzpomínáte si, který den v týdnu vlastně je. Teplo je povoleno obstarat si pouze svépomoci, aby se atmosféra prohloubila vůní hořícího dřeva a záchody musí být zásadně suché!

🇬🇧The next and most important step is a bunch of people who are ready to get lost with you. Quantity doesn’t matter in this case, disappear in two only and listen to the silent together could be nice as well. Well, but if you are lucky enough to have more hankerafterforest weirdos around, come and grab them! Instead of some lovely quiet time, you will experience an honest time of fun and laughing.

Of course we cannot forget about campfire in the middle of the night with a lot of good food and guitar – or, at least, your favorite music playlists. If your beloved place is not protect from mobile signal as ours, please, turn off your cell phones. And when the night gets way too cold, you will hide inside of the cabin, playing cards together.

🇨🇿 Dalším a zásadním krokem je parta správných lidí, kteří se chtějí ztratit s vámi. Pravidlo čím víc, tím líp tady vůbec neplatí, je krásné zmizet třeba jen ve dvou a mlčky spolu poslouchat praskání krbu. Když se vám ale zaštěstí a najdete kolem sebe více lesprahnoucích podivínů, šup s nimi do batohu! Oproti příjemným tichým chvílím, budete mít pro změnu zaručeno spoustu nepřetvařované, poctivé zábavy.

Samozřejmě nemůžeme zapomenout na půlnoční táborák se spoustou dobrého jídla a kytaru – nebo alespoň kvalitní zásoby vaší oblíbené hudby. Pokud vaše milované místo není chráněno protisignálovou izolací jako to naše, vypněte si prosím své telefony. A když už jsou večery příliš chladné, schováte se v chatce a společně se bavíte kartami,  partičkou či jinými společenskými hry.

 

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *